En bild av en fluga gjord av Silverfisk.com

Flugor – Så Blir Du Av med Dem (Svensk Skadedjursguide 2024)

Dela med någon som borde städa!

Flugor är en stor irritationskälla under sommarhalvåret och kan även vara orsaken till matförgiftning på uteserveringar. Med över 100 000 arter i världen och cirka 6 000 i Sverige är det inte konstigt att många stör sig på dem. Här får du veta hur du kan undvika flugor och bli av med dem om de invaderar ditt hem.

Vanliga Flugarter i Sverige

De mest förekommande flugarterna i Sverige är husfluga, spyfluga, bananfluga och vindsfluga.

Husfluga (Musca domestica)

Husflugan är den vanligaste flugan i bostäder och en av de mest spridda arterna i världen. Vuxna husflugor är 5-8 mm långa, med en grå mellankropp och gul eller beige bakkropp. De kan lägga upp till 500 ägg om dagen som kläcks till larver inom 8 timmar till 3 dagar. Larverna lever på avföring och köksavfall, växer till sig och blir puppor innan de omvandlas till vuxna flugor. Husflugans livscykel är snabb, och den lever cirka 28 dagar.

Spyfluga (Calliphora spp.)

Spyflugor lägger sina ägg i döda djur eller ruttnande organiska material. Äggen kläcks inom ett dygn, och larverna gräver sig in i födan. De vuxna spyflugorna är metalliskt blå och 6-12 mm långa. Spyflugor sprutar ut matsmältningsvätska på födan som upplöses och sedan sugs upp, vilket gör dem till potentiella spridare av sjukdomar. Deras livscykel från ägg till vuxen fluga tar omkring 7-12 dagar.

Bananfluga (Drosophila spp.)

Bananflugan, även kallad fruktfluga, lockas till matrester och övermogen frukt. De är cirka 3 mm långa med gulbrun eller spräcklig färg och röda ögon. Bananflugor förökar sig snabbt, speciellt vid 29 graders temperatur. De lägger ägg i jäsande matrester och livscykeln från ägg till vuxen tar endast 11-12 dagar. Livslängden är cirka 30 dagar.

Vindsfluga (Pollenia rudis)

Vindsflugan liknar husflugan men är en typ av spyfluga. De utgör ingen hälsorisk och förökar sig utomhus genom att lägga ägg på marken, där larverna sedan borrar sig in i daggmaskar. Vindsflugor övervintrar ofta inomhus, särskilt i vindsutrymmen, och kan bli aktiva om de störs. De är 6-10 mm långa med mörkt gråolivgrön mellankropp och små gyllenbruna hår.

Är Flugor Farliga?

Flugor kan sprida sjukdomar som E. coli och salmonella genom att de kontaminerar mat med sina saliv- och matrester. De kan lägga ägg i mat som ost, kött eller frukt, vilket ytterligare ökar risken för sjukdomar. Även om vissa flugor, som bromsar och hästflugor, kan bita människor och djur, är de flesta flugor mer irriterande än farliga.

Hur Vet Man att Man Har Flugor?

Tecken på att du har flugor inkluderar:

 • Synliga flugor runt sopor eller mat.
 • Små, mörka fläckar av flugspillning på väggar, fönsterbleck eller fönster.
 • Förekomst av fluglarver, vilket indikerar en äggläggningsplats i närheten.

Var Finns Flugor?

Under kalla månader gömmer sig flugor ofta i väggar eller på vindsutrymmen. Annars finner man dem ofta vid sopor, kadaver, och avföring.

Bekämpa Flugor

Förebyggande Åtgärder:

 • Laga läckande kranar och undvik fuktiga platser, eftersom flugor behöver fukt för att föröka sig.
 • Täck över maten för att förhindra att flugor lägger ägg i den.
 • Töm sopor ofta och håll diskho, köksskåp och lådor rena.
 • Sätt upp flugnät i fönster och dörrar för att förhindra att flugor tar sig in.
 • Håll ordning i hem och trädgård för att undvika potentiella äggläggningsplatser.
 • Täta fönster och dörrar samt vid takfot, rör och kabelhål för att förhindra intrång.

Metoder för att Bli av med Flugor:

 • Klisterfällor: Finns som spiraler att hänga i taket eller självhäftande remsor för fönster. Flugorna fastnar och dör.
 • Flugfällor: Främst för utomhusbruk. Flugorna lockas till fällan och fastnar.
 • Ljusfällor: Flugorna lockas till UV-ljuset och sugs in i en fångstbehållare.
 • Flugpenna: Dra ett streck med pennan, och flugorna som korsar det dör.
 • Flugsmällor: En beprövad metod för att slå ihjäl flugor.
 • Dammsugare: Ett alternativ till flugsmällan för att snabbt suga upp flugor.
 • Bananflugefällor: Effektiva för att fånga bananflugor.

Länkar du behöver:

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar