Skadan insekter kan göra

Skadan insekter kan göra

Skadedjur - En dold fara i ditt hem

Ohyra i hemmet är mer än bara en olägenhet. De kan orsaka allvarliga problem för din hälsa, din egendom och din plånbok.

En dold fara i statistiken

Även om det saknas exakt statistik över hur många svenskar som drabbas av skadedjurssjukdomar, belyser tillgängliga data en oroande verklighet.

Sjukdomar och allergier

Folkhälsomyndigheten varnar för skadedjursburna sjukdomar som salmonella och E. coli, men utan detaljerad statistik över hur många fall som orsakats av skadedjur i hemmet. Astma- och Allergiförbundet belyser allergier och astma utlösta av skadedjur som dammallergier och pälsängrar, men statistik över hemrelaterade fall saknas.

En glimt av problemet

En undersökning från Anticimex 2020 visade att 13% av svenskarna hade problem med skadedjur i sitt hem under det föregående året. Denna siffra ger en viss indikation på problemet, men det verkliga antalet drabbade är troligen betydligt högre. Många söker inte vård och registreras inte i statistiken, vilket skapar ett "mörkt tal".

Sammanfattning:

Skadedjur utgör en klar risk för folkhälsan, men bristen på detaljerad statistik hindrar oss från att fullt ut förstå problemet. Det är dock tydligt att skadedjur i hemmet kan orsaka betydande skador på både hälsa och egendom.

Förebyggande åtgärder:

Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du skydda dig och din familj från skadedjurens hot:

 • Håll rent och städat.
 • Täck sprickor och hål i väggar och golv.
 • Förvara mat lufttätt i behållare.
 • Tvätta sängkläder och gardiner regelbundet i varmt vatten.
 • Kontrollera ditt hem regelbundet efter tecken på skadedjur.
 • Kontakta en professionell skadedjursbekämpare om du upptäcker problem.

Att bekämpa skadedjur på egen hand kan vara riskabelt och ineffektivt. Kontakta alltid en professionell för bästa resultat.

Kom ihåg: Att skydda ditt hem mot skadedjur är en investering i din hälsa, din egendom och din trygghet.

Skador på egendom:

 • Smuts och föroreningar: Skadedjur som kackerlackor och silverfiskar kan lämna avföring, urin och andra spår som kan smutsa ner ditt hem och förorena dina matvaror.
 • Estetiska problem: Ohyra kan vara oattraktiva och obehagliga att ha i sitt hem. De kan lämna fläckar på väggar och möbler, och deras närvaro kan göra ditt hem mindre trivsamt.

Ekonomiska kostnader:

 • Skadedjursbekämpning: Kostnaden för professionell skadedjursbekämpning kan variera beroende på typ av skadedjur, omfattningen av problemet och den valda metoden. I vissa fall kan det kosta tusentals kronor att bli av med ohyra.
 • Reparationer: Skador som orsakats av skadedjur kan kräva dyra reparationer. Detta inkluderar reparationer av kablar, rör, möbler och andra föremål som har gnags eller förorenats.
 • Förlorad tid och produktivitet: Att hantera ett skadedjursproblem kan ta tid och energi. Du kan behöva städa ditt hem noggrant, kassera angripna föremål och vidta åtgärder för att förhindra att ohyran kommer tillbaka. Detta kan ta tid från andra aktiviteter och påverka din produktivitet.
Tillbaka till blogg